نحوه کاشت درخت انبه

پرورش درخت انبه از هسته ی میوه آن کار بسیار راحتی است.

مهمترین مرحله کاشت و پرورش درخت انبه انتخاب نوع هسته میوه آن میباشد.دانه ی انبه باید سفید رنگ بوده و قهوه ای یا تیره نباشد و اگر از میوه ی تازه استفاده نشود ممکن است به شکل درستی رشد نکند.

بهترین زمان برای کاشت درخت انبه از هسته ی میوه آن اواسط فصل بهار و همچنین اوایل تابستان میباشد.

برای کاشت آن ابتدا میوه تازه و مرغوب انبه را میل کرده و سپس پوسته ی پرزدار آن را به آرامی شکافته و هسته ی داخل آن را به گونه ای که  به آن آسیبی نرسد خارج میکنیم و در خاک قرار داده و بر روی آن مقداری خاک(حدودا 2 سانتی متر) میریزیم.

توجه نمایید که خاک آن نیز مرطوب و نم ناک نگهداشته شود.

مدت زمان لازم برای جوانه زدن بذر آن حدودا 8 تا 14 روز می باشد.